วิธีการทำความสะอาดเครื่องปั่นสมูทตี้แบบง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอนที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน

สำหรับวิธีการดูแลรักษาเครื่องปั่นสมูทตี้ให้เอี่ยมสะอาดเหมือนใหม่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนั้น เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะการดูแลรักษาทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยทำให้เครื่องปั่นสมูทตี้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น วันนี้เรามีวิธีการทำความสะอาดเครื่องปั่นสมูทตี้แบบง่ายๆ ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ในเวลาเร่งรีบเพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. นำเครื่องปั่นที่ใช้งานเสร็จแล้วมาทำความสะอาดทันทีทุกครั้ง เมื่อใช้งานเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำโถปั่นมาใส่น้ำสะอาด หรือน้ำร้อนลงไปประมาณครึ่งโถ จากนั้นให้ผู้บริโภคทำการวนไปมารอบๆโถปั่น เพื่อล้างเอาเศษอาหารทิ้งไปโดยที่ยังไม่ต้องผสมน้ำยาล้างจาน
  2. หลังจากี่ผู้บริโภคได้ล้างเศษอาหารออกจากโถจนหมดแล้ว ให้นำโถปั่นมาใส่น้ำสะอาด หรือน้ำร้อนลงไปประมาณครึ่งโถปั่น เติมน้ำยาล้างจานผสมลงไปในโถประมาณ 2-3 หยด นำฝาปิดมาปิดด้านบนโถปั่นให้สนิทแล้วจึงนำโถปั่นกลับขึ้นไปวางบนฐานของมอเตอร์ เปิดเครื่องให้ทำงานอยู่ในระดับความเร็วสูงประมาณ 15-30 วินาที แล้วจึงปิดเครื่อง
  3. เมื่อเครื่องปั่นหยุดทำงานสนิทแล้ว ให้นำโถปั่นเทน้ำด้านในออกจนหมด แล้วจึงนำโถปั่นกับใบมีดถอดแยกออกจากกัน รวมถึงฝาปิด และไม้กวนมาล้างทำความสะอาดด้วยฟองน้ำใส่น้ำยาล้างจานล้างจนทั่วทกอุปกรณ์ แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดจนมั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้างหลงเหลืออยู่
  4. นำอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วทั้งหมด มาวางให้อยู่ในลักษณะคว่ำผึ่งแดดผึ่งลมจนแห้งดีแล้ว จึงนำไปเก็บยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจากหนู หรือแมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆมาติดยังภาชนะของเรา และยังเป็นตัวก่อกวนกัดสายไฟ หรืออาจกัดตัวเครื่องจนเสียหาย ซึ่งสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้สัตว์เหล่านี้มายังที่เก็บเครื่องปั่นได้ คือ อาหาร หรือเศษอาหารนั่นเอง สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องปั่นสมูทตี้ของเราได้ เพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องทำความสะอาดบริเวณที่เก็บเครื่องปั่นให้สะอาด ต้องไม่มีอาหารใดๆวางอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่เก็บเลยยิ่งดี
  5. สำหรับการทำความสะอาดตัวฐานมอเตอร์ หรือตัวเครื่อง ให้นำผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดจนทั่ว จากนั้นจึงนำผ้าแห้งมาเช็ดทำความสะอาดจนรอบตัวเครื่องอีกครั้งจนสะอาดหมดจด ห้ามนำตัวฐานที่เป็นมอเตอร์นี้ไปสัมผัสกับน้ำโดยตรง เนื่องจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าการสัมผัสกับน้ำอาจทำให้มอเตอร์เกิดการเสียหายได้